Endast de lärda får läsa de otrognas böcker

Fråga: Vad är domen för att läsa de kristnas, judarnas och andra religioners böcker för att underhålla sig själv?

Svar: Det är inte tillåtet för en person att läsa de vilsnas, som de kristnas och andras, böcker om man inte tillhör de lärda med djupt rotad kunskap som skiljer mellan det sanna och det falska. Syftet skall vara kunskap om vad de vilsna tror på av otro, avguderi och ateism för att påpeka och avvisa det och refusera deras tvivel.

Vad gäller den nye studenten och personen som inte har kött på benen, får de inte läsa i dessa böcker oavsett om de gör det för att underhålla sig själva eller för något annat motiv.