Endast Allâh vet hur många som träder in i paradiset utan räkenskap

Fråga: Är de som träder in i paradiset utan räkenskap ett känt antal?

Svar: Aldrig. Ingen känner till deras antal. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att grupper träder in i paradiset utan räkenskap eller straff och att det kommer 70.000 personer med varje person. De har dock inget begränsat antal. Endast Allâh (djalla wa ´alâ) känner till deras antal.