Endast Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah drar nytta av imamerna

Ni vet att det fanns Sûfiyyah, Shî´ah, Râfidhah och deras jämlikar som levde samtidigt som imamerna och bergen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som Imâm Ahmad bin Hanbal, Imâm Mâlik, Imâm ash-Shâfi´î, Imâm al-Bukhârî, Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim och andra – må Allâh förbarma Sig över dem. Drog de någon nytta av dessa berg? Drog Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’ nytta av dessa bergs och havs kunskaper? De drog ingen nytta. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah drog nytta av dem. De drog nytta av dessa berg och hav och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer. En Sunnî drar till och med nytta av en student om studenten skulle råda honom eller till och med om en lekman skulle råda honom. Han tar emot om rådet är berättigat. Om ett hav eller ett berg av kunskap råder honom ser han det som en ära. Han blir glad och berättar hur en viss imam har rått honom. Han ser det som en ära. Det är det också. Beträffande innovatörerna, har de inte dragit nytta av dem eller av andra imamer.

Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) dog. Ni vet att han var ett berg och ett hav av kunskap. Har hans samtida Sûfiyyah och andra Ahl-ul-Bid´ah dragit nytta av hans kunskap? Nej. De säger att han är vilsen och vissa säger till och med att han är otrogen – och skydd sökes hos Allâh. De som drog nytta av honom var hans bröder och studenter från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är alltså ett folk som söker sanningen.