Endast Ahl-ul-Bid´ah tillskriver sig inte Salaf

Mu´tazilah förklarar många följeslagare och efterföljare vara stora syndare. De förtalar många av dem på grund av att de har rapporterat hadîther som motstrider deras åsikter och drifter. Faktum är att de likaså förklarar dem som motsätter sig deras principer, som de har tagit från Salaf och Khalaf, vara otrogna. De talar illa om Salafs lärda och deras kunskap till skillnad från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

Det hör inte till deras kännetecken att tillskriva sig Salafs metodik. De förtalar dem mycket och an-Nadhdhâm1 har förtalat följeslagarna.

De kändaste grupperna som besitter innovationer tillskriver sig inte Salaf. Den kändaste gruppen för innovationer är Râfidhah. Lekmännen känner inte till att innovationer har något annat kännetecken än just Râfidhahs troslära. Enligt dem är en ”Sunnî” motsatsen till en Râfidhî. Det beror på att ingen motsätter sig profetiska hadîther och Qur’ânens betydelser så mycket som de gör. Inte heller finns det någon som förtalar Salaf och deras Imâmer så mycket som de gör. När de då är längst bort från att följa Salaf, blir de kändast för innovationer.

Sålunda får man reda på att det hör till Ahl-ul-Bid´as kännetecken att inte tillskriva sig Salaf. Således sade Imâm Ahmad i ´Abdûs bin Mâliks rapportering:

”Vi anser att det hör till Sunnahs principer att hålla sig till det profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var upprättade på.”

1Imâm adh-Dhahabî sade:

”Mu´tazilahs Shaykh.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (10/541))