Enda kapitlet med två Sudjûd

Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm sade: Hushaym underrättade oss: Mansûr underrättade oss, från Ibn Sîrîn, från Ibn ´Umar som sade:

När ´Umar läste kapitlet ”al-Hadjdj” gick han ned i Sudjûd två gånger och sade: ”Till skillnad från alla andra kapitel utmärker sig detta kapitel med två Sudjûd.”1

1Mâlik (1/210).