Enda förbudet som ålägger bot

Fråga: En person avsåg att resa varefter han utav okunnighet bröt fastan hemma. Behöver han sona som för samlag, vilket Mâlikiyyah säger?

Svar: Han får inte bryta fastan hemma. Gör han det måste han bara ta igen dagen. Han behöver inte sona som för samlag. Samlag är inte som andra förbud. Således bryter samlag vallfärd och ´Umrah till skillnad från andra förbud. Samlag är alltså gravare. Mindre företeelser skall inte jämföras med större företeelser. De lärde som säger att ätande, drickande och samlag ålägger bot har fel. Bot betalas som sagt bara efter samlag.