Enade om att sprida tvivel

Fråga: Varför är många av prövningarnas kallare enade om att sprida tvivel om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther och i synnerhet de som handlar om maktinnehavet som hadîthen:

”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”?

Svar: De enas om det för att de har en och samma lära. Sålunda är de enade om det.