Enad prishöjning

Fråga: Vad är domen för att affärsmän enas om att sälja en viss vara för ett visst pris?

Svar: Överenskommelsen är inte tillåten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt människorna försörja varandra.”

Det är inte tillåtet att komma överens om höjda priser. Inte ens staten får göra det frånsett vid vissa fall. Det har rapporterats autentiskt att följeslagarna sade:

”Allâhs sändebud! Bestäm ett pris åt oss.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är Allâh som bestämmer priset.”

Vad skall då sägas om att affärsmän enas om prishöjning för att utnyttja människorna?