Ena och inte splittra, bygga och inte riva – en Ikhwânîs drag

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 333-335

Fråga: Vissa al-Ikhwân al-Muslimûn vill att du klargör att deras kall är islamiskt och korrekt och att deras uppgift är inte att provocera, leta efter fel eller kritisera folk och myndigheter. De säger sig vara längst bort från sådant. De menar att allt sådant sätter käppar i hjulet för deras politiska verksamhet och skapar onödig osämja, ty deras uppgift är att ena och inte att splittra, bygga och inte att riva, samarbeta om det som de är ense och ursäkta varandra inom det som de är oense. Stämmer det?

Svar: Det är motsägelsefullt. De säger att de inte vill kritisera folk. Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sin landsman:

إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ

Du är klart vilsen.”1

Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh):

”Du är en person med drag från den hedniska tiden.” 2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh):

”Mu´âdh! Är du en stor prövare?”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med att en man ville komma in och tala med honom:

Låt honom komma in. Så dålig han är!”4

Också sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag tror inte att så-och-så och så-och-så har förstått något av vår religion.”5

Dessutom godkände han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att Hind beskrev Abû Sufyân (radhiya Allâhu ´anhumâ) som en snål man6.

Allt detta är exempel på kritik, men deras sjuka förståelse godkänner inte sådant. Inte bara imamer inom kritik och beröm, utan de lärde överlag, är enade om att kritik och beröm är tillåtna.

Sanningen är den att al-Ikhwân al-Muslimûns kall handlar bara om att samla folk. Däri finns Sûfiyyah, Shî´ah, Sunnah, syndare, materialister, spioner och allt möjligt. Bägaren rinner över när även stamhövdningar, som dömer med förislamiska lagar och traditioner, sluter sig till dem. Det finns så många katastrofer.

Vi säger så här: Varken vi eller de får lov att tala till förmån för osanningsenliga människor. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

Och tala inte till förmån för dem som bedrar sig själva; Allâh älskar inte stora bedragare och förhärdade syndare.”7

Att deras kall enar och inte splittrar är det största beviset för att det handlar bara om att samla anhängare. Däremot sade profeten att änglarna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) sade:

Muhammad har splittrat människorna.”8

Det vill säga på det muslimska barnet och dess otrogne fader, den muslimska kvinnan och hennes otrogne make och vice versa. Om en broder är muslim och en annan otrogen, splittras de åt. Muhammmad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har alltså splittrat människorna. Jag undrar om dessa människor vet vad de säger.

Värre än så är när de säger att de samarbetar om det som de är ense och ursäktar varandra inom det som de är oense. Sedan en lång tid tillbaka har jag sagt åt er att ändra den frasen till:

Vi samarbetar om det som vi är ense och påbjuder varandra rätt, förbjuder varandra orätt och råder varandra inom det som vi är oense.”

Deras metodik går ut på att så länge du är med dem, kan du innovera bäst du vill; du är fortfarande deras broder. Det är typiskt för Hizbiyyûn. Och om du inte är med dem, anses du vara en förstörd sabotör som är farlig för samhället. Sedan en lång tid tillbaka har jag sagt att al-Ikhwân al-Muslimûn bör rannsaka sin metodik. Alltsedan de gick ut på gatorna för att demonstrera för Saddam och mot författningen, har jag sagt att ett sådant kall uppfostrar inga män. Rannsaka er metodik. Annars blir ni som en boll som sparkas från alla håll. Titta bara på al-Ikhwân al-Muslimûns historia i Egypten, Syrien och Sudan – en mörk historia som har en negativ inverkan på islam och kallet.

128:18

2al-Bukhârî (30) och Muslim (1661).

3Ahmad (3/299), al-Bukhârî (705) och Muslim (465).

4Ahmad (6/38), al-Bukhârî (6032) och Muslim (2591).

5al-Bukhârî (6067).

6Muslim (1714).

74:107

8al-Bukhârî (7281).