Ena halvåret dag, andra halvåret natt

Fråga: Hur fastar man i ett land som har natt ena halvåret och dag andra halvåret?

Svar: Därom tvista de lärde. Vissa lärde säger att de får rätta sig efter Makkah som är grunden till alla städer.

Andra lärde menar att de får utgå från att dagen är tolv timmar lång, vilket den vanligtvis brukar vara.

Åter andra lärde anser att de får anamma tiderna från det närmsta grannlandet som har både dag och natt på dygnet. De får utgå från det landets tider när det kommer till fasta, bön och annat. Den åsikten är mest övervägande – och Allâh vet bättre.