En viktig faktor i tron

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (7/108-109)

Muslim sade:

1031 – Zuhayr bin Harb och Muhammad bin al-Muthannâ berättade för mig, från Yahyâ al-Qattân. Zuhayr sade: Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân berättade för oss, från ´Ubaydullâh: Khubayb bin ´Abdir-Rahmân underrättade mig, från Hafs bin ´Âsim, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis makthavare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allâh, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allâh, skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allâh i sin ensamhet och blir tårögd.”1

Dessa två män träffas utav kärlek för Allâh och de skiljs åt utav kärlek för Allâh. Det vill säga att anledningen bakom deras träff är kärlek till Allâh till dess att de går skilda vägar då de ärligt älskar varandra för Allâhs sak, både under deras träff och efter deras avgång.

Hadithen uppmanar till kärlek för Allâhs sak och klargör dess stora förträfflighet. Det är en viktig faktor, ty kärlek och hat för Allâhs sak hör till tron. Detta drag finns – och lov ske Allâh – utspritt bland de flesta människorna.

1al-Bukhârî (660).