En varning till studenterna och lekmännen

Jag varnar studenterna och lekmännen för att ge utslag utan kunskap. De måste vara gudfruktiga och säga att de inte vet när de frågas om något de saknar vetskap. Men om man vet vad en pålitlig lärd säger inom en viss sakfråga och vill framföra hans åsikt till frågeställaren, så är det harmlöst. Måhända får en lekman en fråga om en viss sak. Om han är övertygad om att en lärd delar en åsikt, får han förkunna den till frågeställaren. I så fall är den frågade enkom återberättare och ingen som ger utslag.

Hur som helst varnar jag ånyo för utslag utan kunskap. Om du inte kan svaret får du referera frågeställaren till någon annan. När Imâm Ahmad (rahimahullâh) blev frågad om något han inte visste, svarade han:

”Fråga de lärda.”

Det bevisar att man inte skall referera till någon särskild lärd när man blir frågad. Istället säger man:

”Fråga de lärda.”

Det enda undantaget är om frågeställaren anammar svaret och går till en person som ger utslag utan kunskap. I så fall får man referera till en särskild lärd.