”En vara kan varken lämnas tillbaka eller bytas”

Fråga: Är begreppet ”En vara kan varken lämnas tillbaka eller bytas” korrekt?

Svar: Nej, det är inte korrekt. Den får både lämnas tillbaka och bytas om det finns en brist i den. Köparen skall inte få möjligheten som han har fått av Allâh likviderad. Han får lämna tillbaka en vara som består av en brist eller byta ut den om den är bristfällig eller om han har förts bakom ljuset till den.