En uppriktig students kännetecken

Abû Muhammad bin Humayd al-Ma´marî berättade att Ma´mar sade:

Vi började söka kunskap utan avsikt. Därefter gav Allâh oss avsikt.”

´Abdur-Razzâq berättade att Ma´mar underrättade dem:

Man brukade säga att man söker kunskap för någon annans skull än Allâhs, men att kunskapen vägrar honom det så att han till sist söker den för Allâhs sak.”

Ja, i början söker han kunskap för att han älskar den, vill bli av med okunnighet, eftersträvar anställningar och liknande. Ty han vet fortfarande inte att han måste studera uppriktigt och ha en ärlig avsikt. När han väl lär sig det rannsakar han sig själv och fruktar för sin dåliga avsikt. Där och då kommer antingen hela den rättfärdiga avsikten till honom eller också en del av den. Måhända ångrar han sig för sin osunda avsikt. Vad som kännetecknar det är att han sällan ger sina egna åsikter, ogillar debatter, ser inte upp till sin kunskap och ser ned på sig själv. Om han ser upp till sin kunskap eller säger att han är kunnigare än den ene och den andre, så är han helt väck!