En unik närhet och nedstigning

Allâhs närhet är inte som skapelsernas närhet sinsemellan, tvärtemot något somliga vilsna har fått för sig. Hans närhet liknar inte skapelsernas närhet. Han är beskriven som:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

Detsamma gäller hadîtherna om nedstigningen till den nedersta himlen. Även den är en form av Herrens närhet till personen som åkallar Honom, frågar Honom och ber Honom om förlåtelse. Hammâd bin Zayd blev frågad om nedstigningen varvid han svarade:

”Han är på Sin plats och Han närmar Sig sin skapelse som Han vill.”

Han menade att Hans nedstigning är ingen förflyttning från en plats till en annan plats, lik skapelsernas nedstigning. Hanbal sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh: ”Stiger Allâh ned till den nedersta himlen?” Han svarade: ”Ja.” Jag sade: ”Är det hans kunskap som stiger ned eller vad?” Han sade: ”Var tyst om det. Vad har du med det att göra? Framför hadîthen som den har återberättats utan föreställning och begränsning. Säg bara det som rapporteringarna säger och det som står i Skriften. Allâh sade:

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

”Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”2

Han stiger ned som Han vill; med Sin kunskap, förmåga och väldighet. Han omfattar allting med Sin kunskap.”

Han menade att Hans (ta´âlâ) nedstigning skiljer sig från skapelsernas nedstigning. Hans nedstigning tillkommer Hans förmåga, väldighet och allomfattande kunskap. Skapelserna omfattar inte Honom med sina kunskaper. De vet bara det som Han har berättat för dem om Sig själv samt det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om Honom.

Därför enades Salaf om att framföra texterna ordagrant utan tillägg eller avdrag. Det som inte kunde förstås eller begripas anförtroddes till den som har kunskap om det.

142:11

216:74