En tystlåten kvinna är en gåva från Herren

Jesus Syraks vishet 26:13

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

13En älsklig hustru är sin mans glädje,

hon förstår att hålla honom frisk och stark.

14En tystlåten kvinna är en gåva från Herren,

ingenting är värdefullare än ett tuktat sinne.

15Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,

ingenting kan väga upp ett kyskt sinne.

16Som den uppgående solen på Herrens höga himmel

är en god kvinnas skönhet i ett välordnat hem.

17Som den lysande lampan på helgedomens lampställ

är ett skönt ansikte på en kraftig gestalt.

18Som pelare av guld på fundament av silver

är vackra ben på välformade fötter.