En Takfîriyyah till hustru

Fråga: En man råkade gifta sig med en kvinna från Takfîriyyûn utan att veta om det. När han fick reda på det skilde han sig från henne som i sin tur födde hans barn. Får han ta barnet från henne för att han fruktar att hon skall påverka barnet?

Svar: Jag råder honom att tillrättavisa och påminna henne om hadîtherna som fördömer Takfîr på muslimerna däribland:

”Den som säger ”O hedning” till sin broder, så är han antingen som han sade eller också återvänder det till honom.”

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att Khawâridj är Eldens invånares hundar och att de tränger igenom religionen på samma sätt som pilen tränger igenom bytet. Han skall påminna henne om Allâh och citera rapporteringarna som fördömer Khawâridj. Antingen återvänder hon till sanningen eller också lämnar han henne om han fruktar för sina barn.

Vad beträffar hans son, så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till en kvinna:

”Du har mer rätt till honom så länge du inte gifter om dig.”

Men om han befarar att hon skall kalla hans son till innovationer i form av Takfîriyyûns ideologi, så får han ta honom från henne eftersom hon inte är berättigad till vårdnaden.