En Takbîr räcker

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/352)

499 – Jag hörde min fader tala om mannen som sluter sig till imamen som befinner sig i Rukû´; räcker det att han säger Takbîr en gång? Han svarade:

Ja. Detsamma gäller om han sluter sig till imamen som befinner sig i Sudjûd.”

500 – Min fader berättade för mig: Zakariyyâ bin Yahyâ Zahmûyah underrättade oss: Ibrâhîm bin Sa´d underrättade oss: Ibn Shihâb underrättade oss:

Då Zayd bin Thâbit och Ibn ´Umar slöt sig till imamen som befann sig i Rukû´, gjorde de Takbîr en enda gång; med samma Takbîr gick de ned i Rukû´.”