En Sunnî måste skilja sig från Ahl-ul-Bid´a

Vem är det som kritiserar Ahl-us-Sunnahs lärda? Det är hans – Ahmad al-Mu´allim – herrar som Muhammad Sûrûr och Muhammad [oklart ljud]. Det är de som kritiserar Ahl-us-Sunnahs lärda, förtalar Ahl-us-Sunnahs lärda och anklagar dem för att vara slavarnas slavar.

Vad oss beträffar, så kritiserar vi innovatörerna. Vi kommer att – om Allâh vill – kritisera dem idag, imorgon och över imorgon. I det har vi en fin förebild i Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade till Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh):

”Är du en stor provare, Mu´âdh?”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också till Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh):

”Du är en person som har drag från den hedniska tiden.”

En Sunnî måste skilja sig från innovatören.