En student sitter inte med innovatörer

En student skall höja sig över att sitta med folk som drar ned på ens värdighet eller religiositet. Förmodligen underströk Bakr Abû Zayd innovatören eftersom det handlar om inlärning. Om vi ser en vältalig innovatör med magisk retorik, så är det inte tillåtet att sitta med honom då han är innovatör. Varför inte det? På grund av följande orsaker:

1 – Vi befarar hans ondska. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns helt säkert vältalighet som är magi.”1

Han kan förhäxa våra hjärnor så att vi slutligen håller med hans innovation.

2 – Det är en reklam för innovatören då många människor kan börja gå till honom eller att inflytelserika människor börjar sitta med honom. Det höjer hans status samt lurar honom om hans innovation.

3 – Dålig tanke om personen som sitter med innovatören. Det är något som kan komma upp till ytan först efter ett tag.

1al-Bukhârî (5146) och Muslim (869).