En stor lärdom för kallaren och den kallade

397 – Ingen profet har betrotts som jag har betrotts. Vissa profeter betroddes bara av en enda man från deras samfund.

Rapporterad av Ibn Hibbân1. Berättarkedjan är autentisk och rapporteras av Muslim2.

Hadîthen består av ett klart bevis för att kvantiteten utgör inget kriterium för att veta huruvida en kallare har rätt eller fel. Trots att dessa profeter (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) hade ett och samma kall och en och samma religion så varierade antalet hos deras anhängare. Vissa hade bara en anhängare medan andra hade inga anhängare alls.

Häri finns en stor lärdom för kallaren och den kallade idag. Kallaren måste tänka på detta faktum. Han måste kämpa vidare för Allâhs (ta´âlâ) sak och inte bry sig om hur många som besvarar honom. Hans uppgift är att förkunna och han har en fin förebild i de tidiga profeterna som bara hade en eller två anhängare.

De kallade skall inte heller känna sig illa till mods på grund av det knappa antalet som lyssnar på kallaren. Bara för att ett fåtal människor lyssnar på kallaren så skall det inte få dem att tvivla på det sanna kallet och lämna tron på det, än mindre att det skall betyda att hans kall är falskt. Bara för att massor lyssnar på en person betyder det inte att han har rätt. Allâh (´azza wa djall) sade ju:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

”De flesta människor uppnår inte tron, hur mycket du än önskar det.”3

12305.

21/130.

312:103