En stolthet att bli kallad för ”Wahhâbî”

Fråga: Varför kallas alla som kallar till Tawhîd för ”Wahhâbiyyah” alltsedan Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)? Det här ordet skrämmer iväg många människor från dem som kallar till Tawhîd.

Svar: Nej, det skrämmer inte alls iväg. Vi är stolta över att den som kallar till Tawhîd kallas för ”Wahhâbî” och lov och pris tillkommer Allâh. Vad kallas den som kallar till avguderiet då? Vad kallas han för? Djâhilî.

Vi är stolta över det. Låt dem säga ”Wahhâbî”. De vittnar alltså själva om att Wahhâbiyyahs kall är ett kall till Tawhîd. Författaren till ”al-Landjah” sade:

Om den som följer Ahmad är en Wahhâbî
får människorna och djinnerna vittna om att jag är en Wahhâbî

Ahmad är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Om den som följer Ahmad är en Wahhâbî
får människorna och djinnerna vittna om att jag är en Wahhâbî