En sten i munnen

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inför något obehörigt till vår angelägenhet kommer att få det avvisat.”1

Denna hadîth hör till religionens fundament. Därifrån härrör otaliga domar. Den är så klar och konkret när det kommer till att avvisa de lärda som kategoriserar och specificerar innovationer utan bevis från intellektet eller religionen. Om du hör någon säga att en innovation är bra skall du fördöma honom med detta allmänna bevis och dylikt som hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”2

Kräv bevis för den undantagna innovationen som det råder delade uppfattningar om efter att det har enats om dess innovation. Om han ger dig ett bevis, accepterar du det. Annars har du satt en sten i hans mun och undkommit en debatt.

1al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

2Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).