En som har Salafs lära lämnar inte bönen

Publicerad: 2011-06-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 314

 

Fråga: Allâh (ta´âlâ) kommer att säga till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ta ut från Elden den som har ett senapsfrös vikts tro i hjärtat.”

Hur kan man förbli i Elden om man låter bli att förrätta bönen och tror på Allâh, vet att det är obligatoriskt att be och har Salafs troslära?

Svar: Om han hade haft Salafs troslära, skulle han ha slagit vakt om bönen. Salaf slog vakt om bönen. Den som inte slår vakt om bönen har inte Salafs troslära. Han är otrogen med en otro som utesluter dess utövare ur religionen. Sålunda förblir han i Elden, vilket nämns i autentiska hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om han lämnar bönen avsiktligt, lämnar han både Salafs lära och tron.