En som förtalar följeslagarna är inte muslim

Fråga: Vad är domen för att öppet förtala följeslagarna i median? Hädar personen med denna handling?

Svar: Jag fruktar att han saknar tro överhuvudtaget. Det handlar inte bara om handlingen. Han har inte tro överhuvudtaget. Det finns ingen människa med tro i sig som förtalar följeslagarna. Endast en hycklare hatar och förtalar dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hat mot dem är hyckleri.”

Denne är ingen muslim. Han är en hycklare även om han kallar sig för ”muslim”.