En slakt gäller för alla i huset

Fråga: En man bor tillsammans med sina barn inklusive en äldre son som är gift och anställd. De äter och dricker tillsammans i hemmet. Ska de slakta ett enda offerdjur till Udhhiyah?

Svar: En slakt gäller för alla i huset ehuru de är flera som bor i det. Om flera bröder äter tillsammans och bor i ett och samma hus, så skall de slakta en slakt ändock de har olika fruar. Detsamma gäller fadern som bor tillsammans med sina söner ehuru en av dem är gift; de skall slakta en slakt.