En skilsmässa avsedd som tre

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1150-1151)

1584 – Jag frågade min fader om en man som skiljer sig från sin maka en gång men avser tre gånger. Han svarade:

Det räknas inte. Det enda som räknas är det han säger och visar.”