En skillnad mellan studenten och lekmannen

En student måste förstå betydelsen av trosbekännelsen klart och tydligt i sitt hjärta. Trosbekännelsens förståelse skall vara klar och tydlig i hans hjärna. Han skall förstå den så att han kan uttrycka den på det enklaste sättet samt på varierande sätt. Ty det största som en student kan kalla till är trosbekännelsens betydelse.

Studenten är ålagd att kunna förklara trosbekännelsen på olika sätt. Han skall memorera bevisen som består av trosbekännelsen och förklara dem. Om han tränar på det kommer han att se hur Allâh öppnar vägarna till kunskapen om Tawhîd för honom och ett fint kall till det.

Att en student nöjer sig med sig själv utan att träna sig själv för att förkunna vidare trosbekännelsens betydelse och förståelse till sin familj, barn och omgivning som inte känner till trosbekännelsens korrekta betydelse är ett slöseri med liv. Det är inte korrekt att en sådan person är en student. Det är lekmannen som förstår trosbekännelsen som sig bör utan att kunna förmedla vidare den på ett korrekt sätt. Studenten är ålagd att bry sig om grundernas grund, nämligen förklaringen av trosbekännelsen.