En skillnad mellan Ibn ´Abdil-Wahhâb och ISIS

Fråga: Vissa människor som är påverkade av Khawâridj rättfärdigar deras mord på muslimerna i Levanten genom att jämföra det med Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när hans förstörde statyer och återupplivade Allâhs lag. Hur avvisas de?

Svar: Shaykh Ibn ´Abdil-Wahhâb gjorde ingenting utan makthavaren. I början förbjöd han bara dessa sakfrågor. Det skedde först efter att han hade lovat makthavare Muhammad bin Su´ûd (rahimahullâh) trohetslöfte. Det är alltså makthavaren som gör sådant.