En skillnad mellan al-Kawtharî och as-Saqqâf

Det finns en annan skillnad (mellan al-Kawtharî och as-Saqqâf); al-Kawtharî var lärd. Om han bara hade varit ärlig skulle han överväldigat sin tids lärda. Han var påläst inom manuskript, Hadîth-böcker, biografier och annat. Han var Shaykh-ul-Islâm i Istanbul. Biblioteken i Istanbul hör till de rikaste biblioteken i den islamiska världen när det kommer till islamiska litteratur inom samtliga Sharî´ah-enliga ämnen. Han var verkligen lärd. Jag erkänner hans kunskap och dygd. Trots det gagnades han inte av sin kunskap. Han rentav skadades av den eftersom han var överrumplad av fanatism till Hanafiyyah och Mâturîdiyyah.

De kan alltså inte jämföras. Den förste var lärd. Den här andre mannen har ingenting, han är okunnig. Han har ingen kunskap inom något ämne. Han har ingenting inom språket. Han har ingenting inom Qur’ân-tolkning. Han har ingenting inom Hadîth. Han har ingenting inom Fiqh. Han har ingenting överhuvudtaget.