En sida per Rak´ah är lagom

Fråga: I många moskéer kräver samlingen att imamen inte drar ut på Tarâwîh med dem. Är det bättre för imamen att ge efter deras krav?

Svar: Jag tror inte det finns någon imam i dag som drar ut på Tarâwîh. Om det finns så är det riktigt sällsynt. Han skall inte besvära dem:

”Den av er som leder människorna i bönen skall fatta sig kort. Bland dem finns den svage, den lille och den i behov.”1

Han skall se efter deras tillstånd. Den som läser en sida per Rak´ah är måttlig. Det är inte för långt.

1al-Bukhârî (90) och Muslim (466).