En sekt lik hycklarna och kättarna

Ahl-us-Sunnah enades om att Qur’ânen är Allâhs tal och att den inte är skapad. Denna Qur’ân som andra påstod var skapad är ingenting annat än de suror som Allâh kallade för ”arabisk Qur’ân” och uppenbarade för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det har aldrig funnits några meningsskiljaktigheter kring något annat. En Ash´arî anser dock att de är skapade.

Hans åsikt är helt klart Mu´tazilahs åsikt, men han är manipulativ. Tillsynes säger han det som stämmer överens med Ahl-ul-Haqq för att sedan förklara det utmed Mu´tazilahs dogm.

Å ena sidan säger han att Qur’ânen är läst, reciterad, memorerad, nedskriven och hörbar. Å andra sidan säger han att Qur’ânen upprätthålls i Skaparen och består varken av suror, verser, bokstäver eller ord. Hur kan man då läsa den, lyssna till den och skriva ned den?

Å ena sidan säger de att Mûsâ (´alayhis-salâm) hörde Allâhs tal. Å andra sidan säger de att det var utan röst.

Å ena sidan säger de att Qur’ânen är nedskriven i Mushaf. Å andra sidan säger de att en Mushaf består endast av bläck och papper. Om en Mushaf bara är bläck och papper kan man undra varför endast de renade och rena får röra vid den…

Faktum är att deras dogm går ut på att det finns ingen Allâh ovanför himlen, ingen Qur’ân på jorden och ingen Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är Allâhs sändebud. Det finns inga Ahl-ul-Bid´a som säger en sak och tycker en annan så mycket som de och det finns ingen som liknar kättarna så mycket som de.