En särskild dag för Qur’ân-läsning vid gravarna

publicerad
11.11.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ls–14331112.mp3
Datum: 1433-11-12/2012-09-28
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Är det tillåtet att utse en viss dag, som t ex fredagen, för att läsa Qur’ânen vid gravarna?

Svar: Det är inte tillåtet att läsa Qur’ânen vid gravarna oavsett om det är på en fredag eller annars. Det är en innovation och inte tillåtet.