En sammanfattning av Salafiyyah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 274-276

Salafiyyah är ett kall till Qur’ânen och Sunnah, till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap, från A till Ö. Från dogmen till styret till allting annat som berör muslimens liv. Från ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ till att avlägsna något skadligt från vägen. Se inte ned på något av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion, oavsett om det handlar om dogm, dyrkan, karaktär, föreskrift, islamisk politik eller någonting annat. Allt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat är sanning och ljus. Vi kallar alla muslimer, folkslag och nationer till att betro allt som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat, alltifrån ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ till att avlägsna något skadligt från vägen. Det är en sammanfattning av Salafiyyah.

De som säger att Salafiyyah handlar bara om dogm förstår ingenting. Eller också är de orättvisa. När har vi någonsin dementerat någon Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Vi utmanar alla att lägga fram en minsta aspekt av islam som vi har dementerat, bekrigat och förkastat. Å andra sidan finner du sekterna bekriga islams fundament; dogmen och kallet till dyrkan av Allâh (tabârak wa ta´âlâ) allena. Vi tar inte ens avstånd från Siwâk, långskjortor, politik, lagar, handhuggning av tjuvar eller någonting annat. Vi tar inte lätt på något som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har framfört. Allt är stort i våra ögon. Allt är sant och godhet. Vi har ingenting som kallas för ”skal” i islam. De till och med kallar dogmen för ”skal”. Vissa människor kallar detta för ”skal”. Dogmen är i själva verket ryggraden och fruktköttet. De säger att det är skal. Det finns inga skal i islam. Allt i islam är godhet och förträfflighet. En prostituerad kvinna blev förlåten för sin väldiga synd bara för att hon vattnade en törstig hund1. Vi respekterar en sådan Sunnah. Allâh belönade och förlät mannen som högg av grenen som besvärade de förbipasserande människorna2. Vi respekterar en Sunnah som gör gällande att man tar bort skadligheter från vägen eller städar moskén eller gräver ner en loska i moskén. Den som gör sådant handlar islamiskt. Vi ser inte ned på något i islam.

1al-Bukhârî (3467) och Muslim (2245).

2al-Bukhârî (2472) och Muslim (1914).