En samling och en kalif, inga sekter och grupper

Det skall vare sig finnas sekter eller grupper i islam. Det skall bara finnas en samling och en kalif.

2739 – Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav fruktan att falla i det. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vi upplevde den hedniska tiden och ondskan varefter Allâh gav oss den här godheten. Finns det någon ondska efter den här godheten?” Han svarade: ”Hudhayfah! Lär dig Allâhs skrift och följ det som står i den.” Han sade så tre gånger. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Finns det någon godhet efter den där ondskan?” [I en annan formulering står det: ”Kvarstår något efter svärdet?”] Han svarade: ”Ja, och den skall bestå av rök.” Jag sade: ”Vad är dess rök?” Han svarade: ”Folk som följer en annan väg än min väg. Du kommer att både vara bekant med vad de gör och obekant.” Jag sade: ”Finns det någon ondska efter den godheten?” Han sade: ”Ja, en blind prövning och kallare till helvetets portar. Den som besvarar dem till dem kastar de honom däri.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Beskriv dem för oss.” Han sade: ”De kommer från oss och talar vårt språk.” Jag frågade: ”Vad befaller du mig att göra om jag upplever det?” Han sade: ”Håll dig till muslimernas samling och deras ledare. [Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom tas. Lyssna och lyd!” Jag sade: ”Och om de varken har samling eller ledare?” Då sade han: ”Avstå alla de grupperna om du så behöver bita tag i en trädrot tills du dör…”

Denna väldiga hadîth vittnar om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap och välvilja för samfundet. Så stort behov muslimerna är av detta för att befria sig från splittring och sektväsen som har splittrat dem och försvagat dem. Det är en anledning att deras fiender har tagit makten över dem. Det intygas av Hans (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Och lyd Allâh och Hans sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Allâh är med de uthålliga.”1

Denna hadîth har återberättats i både längre och kortare versioner från olika håll. Jag har samlat ihop dess vägar här för att fullända nyttan och lagt dit tilläggen på deras lämpade platser.

18:46