En Salafîs uppgift innan kallet

Fråga: Vad måste en Salafî-kallare först börja med?

Svar: Först och främst skall han se till att börja med sig själv och organisera sin tid så att han har tid till att memorera Qur’ânen, läsa böcker inom den arabiska grammatiken om det finns någon som kan lära honom och Hadîth-terminologi om det finns någon som kan lära honom. Likaså skall han lägga ned vikt vid trosläran och studera böcker som al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah, Kitâb-ut-Tawhîd av Ibn Khuzaymah och as-Sunnah av Ibn Abî ´Âsim. Han måste organisera sin tid. Han måste förbereda sig för att vara en tillrättavisare, predikare, forskare och författare så att han kan avvisa alla sekter. Det räcker inte att memorera berättelsen om pojken och trollkarlen eller ett kapitel ur Riyâdh-us-Sâlihîn och sedan gå från en moské till en annan. Det belönas han för om Allâh vill, men vi vill att han skall vara bättre än så. Han skall vara som ordspråket:

Han skall vara en man med fötterna på jorden
Och hans intresse är uppe bland stjärnorna

Det är viktigt att han börjar med trosläran. Han skall lära sig och resa till de lärda om han inte hittar någon hos sig. Han skall resa till de lärda och offra sig själv för Allâh (´azza wa djall).