En Salafî skojar inte med Ahl-ul-Bid´a

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 253

Fråga: Hur råder du Salafiyyûn som lever bland Khawâridj och andra sekter? Hur ska grupper och sekter behandlas?

Svar: Slaven är ålagd att frukta Allâh så gott han kan och efterleva Allâhs påbud så gott han kan. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

Blir han tvungen att hamna i kontakt med sekter, får han lov att handla med dem utan att vara bekväm med dem, prata med dem, skoja med dem och liknande. Jag tycker att det är deras plikt.

164:16