En Salafî skall inte ta lätt på sina synder

Fråga: Satan får mig att ta lätt på mina synder ehuru de är stora. Hans argument är att jag följer Tawhîd och Sunnah. Vad råder ni mig kring det?

Svar: Du vet att det är fel. Ta inte lätt på synder. Säg inte att Tawhîd räcker. Tawhîd kräver handling. Det kräver att lydnad utförs och att olydnad och synder undviks.