En Salafî skall inte försumma de fina karaktärerna

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har endast blivit sänd för att fullända de fina karaktärerna.”

Till de fina karaktärerna hör att man endast dyrkar Allâh, lever upp till Hans rättigheter och tackar Honom:

”Den som inte tackar människan tackar inte Allâh.”

Storslagna karaktärer som ärlighet, fromhet, godhet, gudsfruktan, tålamod, ömhet och överseende inom handeln och alla andra aspekter lämnar efter sig väldiga spår i muslimernas liv. Låt oss inte ta lätt på dem. Låt oss leva upp till dem liksom vi lever upp till religionens övriga aspekter. Många människor tar lätt på karaktärerna.

Härmed råder jag Salafiyyûn att behandla varandra med storslagna karaktärer som kärlek, besök, samarbete om fromhet och gudsfruktan, överseende i affärer och när det kommer till att ge och ta och dylikt. Dessa väldiga frågor ger fina frukter bland våra bröder och andra människor. Till följd därav kommer människorna att respektera dem och deras kall om de är ärliga, ömma, hövliga och visa när de kallar till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion. Det leder till att Allâh gagnar dem med det samt att deras kall kommer att spridas:

”Att Allâh vägleder en man via dig är bättre för dig än röda kameler.”