En säkerhetsåtgärd mot falska tolkningar

Ibn Abî Zayd sade:

Han har rest Sig över tronen…”

En av Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) handlingsegenskaper är resningen över tronen. Tronen är skapelsens tak. Allâh (´azza wa djall) har både höghet och resning som egenskaper. Han är verkligen upprest över tronen. Resningen passar Hans väldighet och majestät. Den som förvränger det ordet har avvikit från Salaf, behandlat sig själv orättvist och sagt osanning.

Studenterna vet vilka sekter som har farit vilse kring den här egenskapen och dylikt. De är de förnekande Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah, Kullâbiyyah och Mâturîdiyyah. Alla dessa sekter har fel när det kommer till den här egenskapen. De tolkar den på falska vis.

Vissa av dem dementerar samtliga Allâhs namn och egenskaper. Det gör de förnekande Djahmiyyah.

Andra bekräftar namnen och dementerar egenskaper. Det gör de vilsna Mu´tazilah.

Ashâ´irah och deras efterföljare tolkar resningen som erövring och dominans. De tolkar även andra egenskaper. På så sätt är även de i viss mån förnekare.

Även om somliga lärda kan hålla med dem om vissa fördömda tolkningar, så skall de inte betraktas som Ahl-ul-Bid´a. Exempel på dem är författaren till ”Fath-ul-Bârî”. Även ash-Shawkânî höll med Ashâ´irah i vissa av sina böcker. De skall dock inte betraktas som Ashâ´irah som stiftade denna metodik som går emot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Således skall det inte varnas för deras böcker, varken för ”Fath-ul-Bârî”, ”Fath-ul-Qadîr”, al-Qurtubîs böcker eller deras jämlikars böcker som består av en mycken kunskap. Däremot skall människorna upplysas om deras fel så att de inte tar efter dem.

Författaren (rahimahullâh) sade:

… och omfattat herraväldet.”1

Detta är en säkerhetsåtgärd mot de senare generationernas tolkning av resningen som erövring. Författaren klargjorde att Allâh som har rest Sig över tronen har även omfattat herraväldet över himlarna, jorden och allt som finns mellan dem och i dem. Allâh (´azza wa djall) sade:

لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Allâhs är herraväldet över himlarna och jorden och allt vad där ryms och Allâh har allting i Sin makt.”2

1ar-Risâlah, sid. 37

25:120