En sådan person är okunnig och inte lärd

Fråga: Det finns människor som säger att man inte skall sysselsätta lekmännen med trosläran som Allâhs höghet och annat.

Svar: Trosläran är den viktigaste frågan. I 13 år lade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grunden till trosläran i Makkah. Alla år gick till trosläran. Trosläran är religionens grund.

Fråga: Anses man vara lärd om man säger så?

Svar: Han anses inte vara lärd. Han är en av de okunniga.