En sådan fråga skall inte ställas

Fråga: Vad betyder resningen i Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.”1

Svar: När Imâm Mâlik blev frågad om hur Allâh reste Sig började han skämmas så att han svettades utav rädsla och skam för Allâh, ty en sådan fråga skall inte ställas. Därefter lyfte han på huvudet och sade:

”Resningen är känd. Dess beskaffenhet är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

Det vill säga att det är en innovation att fråga om dess beskaffenhet. Vad beträffar dess innebörd, så betyder den att Han (subhânahu wa ta´âlâ) har bestigit och höjt Sig över tronen. Att Han reste Sig över tronen betyder att Han besteg och höjde Sig över den. Dock är det bara Allâh som känner till resningens beskaffenhet. Detsamma gäller alla andra egenskaper. Vi tror på dem och lämnar över deras beskaffenhet till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Annars är resningens betydelse känd

17:54