En så fin hadîth

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

Vi har inte uppenbarat Qur’ânen för dig för att vålla dig oro och bekymmer.”1

Djuwaybir berättade att adh-Dhahhâk sade:

När Allâh hade uppenbarat Qur’ânen för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), efterlevde han och hans följeslagare den. Då sade idoldyrkarna från Quraysh: ”Den här Qur’ânen har bara uppenbarats för Muhammad för att vålla honom oro och bekymmer.” I samband med det uppenbarade Allâh (ta´âlâ):

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

Vi har inte uppenbarat Qur’ânen för dig för att vålla dig oro och bekymmer.”

Det är inte som lögnarna säger. Att Allâh begåvar någon med kunskap innebär att Han vill honom mycket väl. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Mu´âwiyah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”2

Så fin den relevanta hadîthen är som rapporteras av Hâfidh Abûl-Qâsim at-Tabarânî. Han sade: Ahmad bin Zuhayr berättade för oss: al-´Alâ’ bin Sâlim berättade för oss: Ibrâhîm at-Tâlaqânî berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Sufyân, från Simâk bin Harb, från Tha´labah bin al-Hakam som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen säger Allâh (ta´âlâ) till de lärda efter att ha satt Sig på Sin stol för att döma Sina slavar: ”Jag har bara försett er med Min kunskap och Min vishet för att Jag vill förlåta er för era synder – och Jag bryr Mig inte.”

Dess berättarkedja är bra.

120:2

2al-Bukhârî (71) och Muslim (1037).