En riktig Salafî styrs av Qur’ânen och Sunnah

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Ahl-ul-Hadîth anser att fredagsbönen, ´Îd-bönerna och alla andra böner skall bes bakom varje muslimsk ledare, from som syndig. De anser att man skall kämpa med dem mot de otrogna ehuru de är orättvisa och syndiga. De anser att man skall be för deras förbättring, framgång, godhet och rättvisa bemötande av medborgarna. De anser att man inte skall göra väpnat uppror mot dem ehuru de ser att de är orättvisa och partiska. De anser att den rebelliska gruppen skall bekämpas så att den återigen lyder den rättvise ledaren.”

Författaren as-Sâbûnî (rahimahullâh) nämner Ahl-ul-Hadîths drag. Deras kontakt med Allâh är baserad på Qur’ânen och Sunnah. De beskriver Allâh såsom Han beskriver Sig själv och såsom Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom. De tror på löftet till den gode och hotet mot den syndige utan att konfrontera dem båda med varandra, vilket de vilsna gör.

Hela deras religiösa förståelse är alltså baserad på Qur’ânen och Sunnah. Den är inte baserad på intellekt och åsikter. Så är även fallet när det kommer till makthavarna. De förhåller sig till makthavarna utmed Qur’ânen och Sunnah tvärtemot Khawâridj, Râfidhah och deras anhängare. De bryr sig inte om vad som står i Qur’ânen och Sunnah sett till sina trosläror, dyrkan, metodiker eller förhållanden till makthavarna, de lärda eller ens till muslimerna. De bemöter allt det omnämnda utmed sina lustar.

En riktig och ärlig Salafî tittar inför varje handling och varje troslära vad som står i Qur’ânen och Sunnah. De bekämpar lustar, innovationer och villfarelser. De håller i Sunnahs fana. De vill muslimerna väl och förklarar sanningen för dem. De klargör för dem vägen till vägledningen, skiljer den från falskheten och förklarar för dem vad som kommer att ge dem ett lyckligt liv i de båda världarna.