En riktig Salafî kortar skägget

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) brukade ta tag i sitt skägg och klippa det som var utöver näven. Ni har ju den åsikten. I ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz” säger ni däremot att Ibn ´Umar ansåg att man skulle lyfta på händerna i samband med Takbîrât och att den som följer Ibn ´Umars åsikt för göra det och den som inte gör det låter bli.

al-Albânî: Det är inte samma sak.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Förklara det för oss.

al-Albânî: Förklaringen är – om Allâh vill – tydlig. När det kommer till att lyfta på händerna, så är Ibn ´Umar ensam om den handlingen.

När det kommer till att klippa skägget, så är Ibn ´Umar inte ensam om det. Faktum är att alla muslimer gjorde så. Ingen lärd, från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och efterföljarna, lät skägget vara som det vara om det så skulle nå fötterna. Det har aldrig förekommit. Med Ibn ´Umar har du även Abû Hurayrah. Det rapporteras uttryckligt. Även han klippte av skägget det som var längre än ett grepp. Det har rapporterats med en autentisk berättarkedja. Detsamma rapporteras från Ibrâhîm bin Yazîd an-Nakha´î. Han var ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) elev. Han, i egenskapen av en efterföljare, berättade hur Salaf, det vill säga följeslagarna, klippte sina skägg. Ibn Djarîr at-Tabarî rapporterade i sin Qur’ân-tolkning samma sak från Mudjâhid i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord om vallfärden:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

”Därefter skall de fullfölja och avsluta de för vallfärden föreskrivna andaktsövningarna och infria de högtidliga löften som de har avlagt och [en sista gång] utföra rundvandringen omkring den äldsta Helgedomen.”1

Mudjâhid sade:

”Det vill säga raka sina huvuden och korta sina skägg.”

Det är alltså en stor skillnad mellan de båda frågorna. Därför säger jag inte att den som lyfter på händerna i samband med begravningsbönens Takbîrât är en innovatör, men jag säger att den som har ett långt skägg och opponerar sig Salaf är en innovatör – och i synnerhet om han påstår att han är Salafî. Varenda en som påstår att han är Salafî måste följa Salaf och inte vara omedgörlig.

122:29