En rättvis makthavare styr med Qur’ânen och Sunnah

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allâh, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allâh, skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allâh i sin ensamhet och blir tårögd.”1

När makthavaren är rättvis råder säkerhet och trygghet. Då sprids sanningen och godheten. En makthavare kan dock inte vara rättvis så länge han inte styr med Qur’ânen och Sunnah. Vi ber Allâh att Han får våra muslimska makthavare att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah och behandla medborgarna rättvist så att de uppnår denna höga status som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om.

1al-Bukhârî (600) och Muslim (1031).