En Rak´ah utan al-Fâtihah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/253-254)

346 – Jag frågade min fader om en man som ber Dhuhr; i två första Raka´ât läser han al-Fâtihah och en sura, i två sista Raka´ât läser han ingenting. Han svarade:

Jag gillar inte det. Han får ta om bönen.”

347 – Jag frågade min fader:

Han läser i tre Raka´ât men inte i den fjärde.”

Han svarade:

Han ska ta om bönen.”

Jag frågade:

Vad argumenterar du med?”

Han svarade:

Bönen är inte giltig om inte mannen läser Bokens inledning i den.”

Det rapporteras att Djâbir sade:

Varje Rak´ah har en läsning.”

Min fader sade:

Hans bön är ogiltig till dess att han läser i varje Rak´ah.”