En Rak´ah innan soluppgång och solnedgång

66 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er hinner med en Sadjdah av ´Asr innan solen går ned så skall han fullborda sin bön. Och om han hinner med en Sadjdah av Fadjr innan solen går upp så skall han fullborda sin bön.”1

Den första kuriosan: Hadîthen annullerar somliga rättsskolors åsikt om att bönen är ogiltig om solen går upp eller ned under den bedjandes sista Rak´ah. Denna åsikt är förstås falsk eftersom den motsäger hadîthen, vilket sades av Imâm an-Nawawî och andra.

Det är inte tillåtet att opponera sig denna hadîth med hjälp av hadîtherna som förbjuder bön innan solnedgång och soluppgång. Ty de är allmänna medan denna är specifik. Det specifika går före det allmänna.

1al-Bukhârî (1/148), an-Nasâ’î (1/90), al-Bayhaqî (1/368) och as-Sarrâdj (1/59).