En profet till hela mänskligheten

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/203)

Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade brev till Khusrov, kejsaren, Negus och andra stormän. I breven kallade han dem till att dyrka endast Allâh. Det var dock inte den Negus som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad begravningsbönen för.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har prioriterats med sex saker framför de övriga profeterna: jag har fått orden som är få i antal men stora i betydelse, blivit stödd med skräck, fått erhålla krigsbyten, fått jorden vara böneplats och rening, sänts till hela skapelsen och jag är den siste profeten.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Varje profet sändes till sitt folk medan jag sändes till alla människor.”3

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Vi har sänt dig till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor vet inte.”4

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, utsänd till er alla.”5

I Qur’ânen kallas judar, nasaréer, avgudadyrkare, idoldyrkare, människor och djinner till tron otaliga gånger, vilket är allom bekant i islam. Hur kan man då säga att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var sänd till araberna allena?

1Muslim (1397), at-Tirmidhî (2716) och Ahmad (3/336).

2Muslim (523), at-Tirmidhî (1553) och Ahmad (2/412).

3al-Bukhârî (335) och (438) och Muslim (521).

434:28

57:158