En profet lik Mose

Publicerad: 12.01.2010
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 91-92

Han (ta´âlâ) sade i Tora:

””17 HERREN sade då till mig: “De har rätt i vad de säger. 18 En profet skall jag låta uppstå åt dem
bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt
namn, skall jag själv utkräva det av honom.””1

Detta är en text ingen kan förneka eller avvisa. Judarna och de kristna tolkar den emellertid på fyra
sätt:

1 – Den handlar om Messias, säger de kristna.

Judarna tolkar den på tre sätt:

2 – Den handlar om en underförstådd fråga, nämligen:

””Skall Herren, din Gud, låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk?””

Vilket betyder att Han inte skall göra det.

3 – Den handlar om den israeliske profeten Shamwîl (Samuel) och att det glada budskapet berör en av deras bröders profeter.

4 – Den handlar om en profet som Allâh kommer att sända innan jordens undergång. Han kommer att upprätta judarnas kungarike och upphöja dem. De väntar på honom än i dag.

Muslimerna anser att detta glada budskap klart och tydligt berör den arabiske profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen annan. Ty det handlar om en profet av israeliternas bröder och inte av israeliterna själva. Messias var israelit. Om det var han som var den avsedde, skulle Han ha sagt ”en profet bland ditt folk, av er själva.” Exempelvis sade Allâh (ta´âlâ):

لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ

””Allâh visade sannerligen de troende en stor nåd, då Han lät ett sändebud komma till dem, ur deras egna led.”2

Israeliternas bröder är nämligen Ismâ´îls (Ismael) ätt. Det är obegripligt enligt alla språk att säga att israeliterna är bröder till israeliterna på samma sätt som Zayd inte anses vara en av sina bröder. Dessutom sade Han:

””En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig…”.”

Detta bevisar att han kommer med en allomfattande föreskrift på samma sätt som Mûsâ gjorde. Detta i sin tur avvisar tolkningen som säger att den berör Shamwîl. Likaså avvisar det tolkningen som säger att den berör Yûshu´ (Joshua) på tre sätt:

1 – Han var israelit och inte av deras bröder.

2 – Han var inte lik Mûsâ, ty i Tora står det:

””I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som HERREN kände ansikte mot ansikte.”3

3 – Yûshu´ var profet på Mûsâs tid medan det ovannämnda löftet berör en profet efter Mûsâ.

På samma sätt avvisar detta att den avsedde skulle vara Hârûn (Aron) trots att Hârûn dog innan Mûsâ. Det finns faktiskt ett fjärde motargument. Detta glada budskap säger att profeten kommer att få en uppenbarad skrift som han kommer att förkunna för människorna. Detta har ingen profet efter Mûsâ fått. Det enda undantaget är profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detta hör till hans profetskaps tecken som de tidigare profeterna förkunnade om. Han (ta´âlâ) sade:

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ

””Det är en uppenbarelse från skapelsernas Herre; ingivelsens trogna ande har stigit ned den i ditt hjärta, för att du skall vara en av varnarna på ren och klar arabiska. Den fanns helt visst i äldre tiders skrifter. Är det inte ett tecken för dem att lärda män bland Israels barn visste detta?””4

Qur’’ânen uppenbarades och steg ned i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjärta. Därefter förkunnades den till samfundet från hans mun. Enligt de kristna kan detta budskap inte beröra Messias. Ty budskapet berör en av israeliternas bröder och både israeliterna och deras bröder är tjänare och bland dem fanns inte en enda gud. De kristna anser ju att Messias är en dyrkad gud på samma sätt som de anser att han är för fin för att vara tjänarnas broder. Detta glada budskap berör en skapad tjänare som Allâh kommer att sända till tjänarna och deras bröder. Det högsta den här personen kan bli är en profet och det anser inte de kristna Messias vara. Vad gäller tolkningen som härrör från dem som förvränger Allâhs ord och säger att det rör sig om en underförstådd mening och att det inte kommer komma någon profet som Mûsâ, är det typiskt dem när de förvränger Allâhs tal från dess egentliga plats och ljuger om Honom. Därefter säger de om det de ändrar och förvränger:

هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ

””Detta är av Allâh.”5”

Det går inte att förvränga och ändra mer än så här. Dessa förvrängningar och ändringar hör till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel då Allâh fick honom att underrätta om dem. Sålunda bekräftade Allâh hans pålitlighet i den frågan. Till följd därav steg den förnuftiges tro medan de otrogna endast föll i djupare otro.

1Femte Moseboken 18:17-19

23:164

3Femte Moseboken 34:10

426:192-197

52:79